Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2019

azile1
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Reposted frompinkdress pinkdress vianyaako nyaako
azile1
7311 abb9 500
Reposted fromMadristas Madristas vianyaako nyaako
azile1
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds vianyaako nyaako
azile1
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper vianyaako nyaako
azile1
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromlovvie lovvie vianyaako nyaako
azile1
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vianyaako nyaako
9501 1b61 500
Reposted fromAndana Andana
azile1
9829 1913 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
azile1
9830 0761 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
azile1
9947 925f 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
azile1
0384 d5cd
Reposted fromAndana Andana viapsychedelix psychedelix
azile1
azile1
azile1
azile1
1926 de4a
Reposted fromnyaako nyaako viapsychedelix psychedelix
azile1
2884 4563 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viapsychedelix psychedelix
azile1
0071 ec9b 500
Reposted fromikhakima ikhakima viapsychedelix psychedelix
azile1
0340 49af 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viapsychedelix psychedelix
azile1
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viakrainakredek krainakredek
azile1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl